man walk in desert

Abu Bakar As Siddiq Radhiallahu’anhu adalah salah satu di antara empat khalifah yang diberi gelaran Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. beliau termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 Hijrah hingga 13 Hijrah (632 hingga tahun 634 Masihi). Beliau lahir dengan nama Abdullah bin ‘Utsman.

Nama Sebenar

Nama beliau menurut pendapat yang shahih: adalah Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Amir bin ‘Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taiym bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay Al Qurasyi At Taimi.

Nama Gelaran

Saidina Abu Bakar As Siddiq digelar dengan nama ‘Atiq dan As Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa, sebab beliau digelar dengan gelaran ‘Atiq kerana beliau tampan.

Sebahagian mengatakan kerana beliau berwajah cerah. Pendapat lain mengatakan kerana beliau selalu terkedepan dalam melakukan kebaikan. Sebahagian juga mengatakan bahwa ibu beliau pada awalnya sukar untuk hamil, maka saat ibunya hamil ibunya berdoa:

“Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku”

Selain itu nama gelaran As Siddiq pula diberi kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam dengan kepercayaan yang sangat tinggi.

Sebagaimana sewaktu pagi hari setelah malam Isra Mi’raj, orang-orang kafir berkata kepadanya: ‘Sahabat kamu itu (Muhammad) mengaku bahawa dia telah pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam’. Beliau menjawab: “Jika berita itu dari Muhammad, maka berita itu benar”.

Allah SWT pun menggelarkan beliau sebagai As Siddiq:
“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Az Zumar: 33).

Tafsiran para ulama tentang ayat ini, yang dimaksudkan orang yang datang membawa kebenaran adalah Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam dan yang dimaksudkan orang yang membenarkannya, adalah Abu Bakar As Siddiq Radhiallahu’anhu.

Oleh itu Beliau juga digelar sebagai As Siddiq kerana beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam.

Tarikh Kelahiran

Abu Bakar As Siddiq dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, pada tahun 572 M, 2 tahun selepas kelahiran Rasullah.

Ciri Fizikal

Saiyiditina Aisyah r.a. menggambarkan ayahandanya sebagai seorang lelaki yang berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, dahinya luas, dadanya tidak terlalu lebar, belakangnya tidak bongkok, tulang pinggangnya kecil sehingga tidak dapat menahan kain yang dipakainya, wajahnya kurus, kedua matanya cengkung, dahinya lebar dan urat-urat tangannya nampak jelas. dan ia sering memakai hinaa dan katm.

man ride camel
Gambaran di padang pasir

Jasa Beliau

  • Jasanya yang paling besar adalah masuknya ia ke dalam Islam paling pertama.
  • Hijrahnya beliau bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam.
  • Kesabaran beliau pada hari wafatnya Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam.
  • Sebelum terjadi hijrah, beliau telah membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir kerana alasan bertauhid kepada Allah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabbaah, ‘Amir bin Fahirah, Zunairah, Al Hindiyyah dan anaknya, budaknya Bani Mu’ammal, Ummu ‘Ubais.
  • Salah satu jasanya yang terbesar ialah ketika menjadi khalifah beliau memerangi orang-orang murtad & enggan membayar zakat.

Keutamaan Abu Bakar

Orang yang Rasulullah Percaya Untuk Menemaninya Berhijrah ke Madinah

“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita”. (QS. At-Taubah: 40)

Dalam perjalanan hijrah ini, Abu Bakar As Siddiq menjaga, melayani, dan memuliakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia mempersilahkan Rasullullah untuk berehat dipangkuannya sementara dirinya menjaganya tanpa merasa letih.

Anas bin Malik meriwayatkan dari Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, “Ketika berada di dalam gua, aku berkata kepada Rasulullah, ‘Sekiranya orang-orang musyrik ini melihat ke bawah mesti mereka dapat melihat kita. Rasulullah menjawab,

Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar As Siddiq dengan dua orang manusia sementara Allah menjadi yang ketiga (maksudnya Allah bersama dua orang tersebut)’. Rasulullah menenangkan hati Abu Bakar di saat-saat mereka dikepung oleh orang-orang musyrikin Mekah yang ingin menangkap dan membunuh mereka.

Sebagai Sahabat Nabi yang Paling Banyak Ilmunya

Abu Said al-Khudri mengatakan, “Suatu ketika, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, ‘Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih dunia atau memilih ganjaran pahala dan apa yang ada di sisi-Nya, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah’.

Kata Abu Sa’id, “(Mendengar hal itu) Abu Bakar menangis, kami hairan mengapa beliau menangis padahal Rasulullah hanya menceritakan seorang hamba yang memilih kebaikan. Akhirnya kami ketahui bahwa hamba tersebut tidak lain adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri.

Abu Bakar-lah yang paling memahami serta berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya.

“Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih selain Rabbku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih, namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan kerananya.”

Kedudukan Abu Bakar di Sisi Rasulullah

Dari Amr bin Ash, Rasulullah pernah mengutusku dalam Perang Dzatu as-Salasil, pada masa itu aku menemui Rasulullah dan bertanya kepadanya, “Siapakah orang yang paling Kamu cintai?” Rasulullah menjawab, “Aisyah.” Kemudian aku bertanya lagi, “Dari kalangan lelaki?” Rasulullah menjawab, “Bapaknya (Abu Bakar).”

Saat Masih Hidup di Dunia, Sudah Menjadi Seorang yang Dijamin Masuk Surga

Abu Musa al-Asy’ari mengisahkan, suatu hari dia berwudhu di rumahnya lalu keluar menemani Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Abu Musa berangkat ke masjid dan bertanya dimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dijawab bahwa Nabi keluar kerana ada urusan.

Kata Abu Musa, “Aku pun segera pergi berusaha menysulunya sambil bertanya-tanya, hingga akhirnya beliau masuk ke sebuah kebun yang teradapat kolam yang bernama Aris. Aku duduk di depan pintu kebun, hingga beliau memenuhi keperluannya.

Setelah itu aku masuk ke kebun dan beliau sedang duduk-duduk di atas kolam tersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kedua kakinya ke dalam kolam. Aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali berjaga di depan pintu sambil berkata di dalam hati “Hari ini aku perlu menjadi penjaga pintu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Tak lama kemudian datanglah seseorang ingin masuk ke kebun, kutanyakan, “Siapa itu?” Dia menjawab, “Abu Bakar.” Lalu aku membalas, “Tunggu sebentar.” Aku datang menemui Rasulullah dan bertanya padanya, “Wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang dan meminta izin masuk.” Rasulullah menjawab, “Persilahkan dia masuk dan beritahukan padanya bahwa dia adalah penghuni surga.”

Wafatnya Beliau

Saidina Abu Bakar As Siddiq wafat pada hari Isnin di bulan Jamadil Awwal tahun 13 Hijrah ketika beliau berusia 63 tahun. Dan dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di Masjid Nabawi, di sebelah makam Rasulullah SAW.

Rujukan:
Wikipedia: https://ms.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_as-Siddiq
Buku KISAH 4 SAHABAT NABI MUHAMMAD SAW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *